ภาพงานกิจกรรมต่างๆในเครือ ทีซีที กรุ๊ป
งานกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง โดย บจก. ทีซีที เอสเซสโซรี่
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มได้ทาง facebook/watashi.official และทาง facebook/tctgroup.official


ภาพกิจกรรมและงานสัมนาภายใต้ บจก. ทีซีที เอสเซสโซรี่
ภาพกิจกรรมและบรรยากาศในงานมากมายที่เราได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพกิจกรรม

???????????????? ?????? ??????????????????????? ??????

13/May/2021

รูปภาพกิจกรรม

???????????????????????????????????????????????

05/March/2021

รูปภาพกิจกรรม

TCT FAIR 2020 ??????????????????????????????????? ???????????

29/November/2020

รูปภาพกิจกรรม

??????? ????????????????????????? ??????? TCT Group ????????????? ??? Suppliers ????????1

06/September/2020

รูปภาพกิจกรรม

?????????????Hikvision ??????????????????? Hikvision ?????????????????????????

22/May/2020

รูปภาพกิจกรรม

??????????????????????????????

12/March/2020

รูปภาพกิจกรรม

??????????!! ?????? ??????????????? ???????????? ?????????????????? ??????? 3 ??? 2 ??? ???????????????????????????? ?????? ????????

18/February/2020

รูปภาพกิจกรรม

?????????????????????? 14 ????????

18/February/2020

รูปภาพกิจกรรม

???????????????????????????????

11/February/2020

รูปภาพกิจกรรม

?????????????????????? 15 ???????????????

04/February/2020

รูปภาพกิจกรรม

?????????????????????? 3 ??????

19/December/2019

รูปภาพกิจกรรม

????????????????????????????????

16/December/2019

รูปภาพกิจกรรม

?????????????????????? 17 ?????

12/December/2019

รูปภาพกิจกรรม

Ware House Sale 2019 ????????? ????????? ?????????? 30 ?.?. - 1 ?.?.62 ???? 9.00 - 18.00 ?. ???????? 20 ??? 5 ??????? ????????

30/November/2019

รูปภาพกิจกรรม

??????? Homepro Expo 2019? ??????????? ?????? ?? ??????? ???????????? Hall 12 ??? 46

15/November/2019

รูปภาพกิจกรรม

????????????? "???????????????????????????????????" ??????? 4 ????????????????????????????????? ??????????? 8-9 ?????????62

08/November/2019

รูปภาพกิจกรรม

????????????? "???????????????????????????????????" ??????? 3 ????????????????????????? ???????? ??????????? 5-6 ?????????62

05/November/2019

รูปภาพกิจกรรม

???????????????? Going Forward Together 2019 ??????????????????? TCT ??? Dahua Technology ?.?????? ????????? ??????? ????? ??????????? 24 ?.?.62 ?????????

29/October/2019

รูปภาพกิจกรรม

????????????? "???????????????????????????????????" ??????? 2 ????????????????????????? 18 ???????? ??????????? 7-8 ??????62

07/October/2019

รูปภาพกิจกรรม

????????????? "???????????????????????????????????" ??????? 1 ??????????????????????????????????? ??????????? 3-4 ?????? 62

03/October/2019

รูปภาพกิจกรรม

??????????? ??????????? TCT AIoT 2019 ???????? 5 ??????? ?????? 6 ?.?.62??????????? ?????? ??????? ?.??????

06/September/2019

รูปภาพกิจกรรม

?????????????? TCT AIOT 2019 ???????????????????????????????? ???????? 4 ?????????????? ?.?????????

23/July/2019

รูปภาพกิจกรรม

??????????? ??????????? TCT AIoT 2019 ???????? 3 ???????????????????????????????? ?.????????????

04/June/2019

รูปภาพกิจกรรม

??????????? ??????????? TCT AIoT 2019 ???????? 2 ???????????????????????????????? ????????????? ????? ?.?????

03/April/2019

รูปภาพกิจกรรม

??????????? ??????????? TCT AIoT 2019 ???????? 1 ???????????????????????????????? ?????????? ?.???????

26/February/2019